Teknologiat

B

BioCo™

Bioco™: Veolian lietteen terminen kuivain.
Lietteenkäsittely
E

Exelys™

Exelys™ on jatkuvatoiminen, termiseen hydrolyysiin perustuva lietteen käsittelytekniikka, jolla tehostetaan mädättämön toimintaa ja vähennetään lietteen määrää.
Lietteenkäsittely