Teknologiat

A

AnoxKaldnes™ MBBR

Mikrobiologinen asiantuntemus yhdistettynä vuosikymmenten kokemukseen jätevesiprosesseista mahdollistaa olemassa olevien järjestelmien tehostamisen ja uusien prosessien kehittämisen.
Aerobinen jäteveden käsittely
E

EVALED®

Haihdutus teollisuusjätteiden ja prosessivesien käsittelyyn. Yhden yksikön maksimikapasiteetti 200 tonnia tislettä/vrk
Inddampning
I

Ionpro™ LX

Ionpro™ LX -järjestelmät tuottavat korkealaatuista 1. luokan vettä, joka soveltuu esimerkiksi lääketeollisuuteen. Yksiköiden kapasiteetit välillä 500 – 1000 l/h.
Ioninvaihto ja deionisaatio
M

MEDICA

Kompakti ja luotettava ratkaisu, joka tuottaa CLSI-standardin mukaista 1.luokan vettä kliinisen analytiikan sovelluksiin.
Laboratoriolaitteet
P

PURELAB

Uutta, innovatiivista veden puhdistusta laboratorioihin.
Laboratoriolaitteet
R

RO + CEDI - JÄRJESTELMÄT

Yhdistää käänteisosmoosin (RO) ja jatkuvan sähköisen ioninvaihdon (CEDI), joiden avulla saavutetaan erittäin korkealaatuinen tuotevesi. Standardiyksiköiden kapasiteetit saatavilla välillä 2,5-25 m3/h.
Ioninvaihto ja deionisaatio
S

SIRION™

SIRION™ käänteisosmoosijärjestelmät on kehitetty puhtaan veden tuotantoon, meriveden suolanpoistoon ja veden kierrätykseen.
Käänteisosmoosi

SIRION™ Advanced

SIRION™ Advanced, kompakti käänteisosmoosijärjestelmä (RO) tuottaa korkealaatuista prosessivettä teollisuuden tarpeisiin.
Käänteisosmoosi