Teknologiat

26 teknologiaa
A

ACTIFLO®

Veolian patentoima, tehokas selkeytysprosessi kuntien ja teollisuuden vesien kemialliseen käsittelyyn.

ACTIFLO® Carb

ACTIFLO® CARB –prosessissa yhdistyvät ACTIFLO® -selkeytyksen tehokkuus ja aktiivihiilen adsorptio-ominaisuudet poistettaessa mm. haitallisia yhdisteitä.
Adsorption

ANITA™ Mox

ANITA™ Mox -prosessi on kehitetty erityisesti jätevesille, joissa on korkea ammoniumpitoisuus, esim. mädättämön rejektivedet.
Aerobinen jäteveden käsittely

AnoxKaldnes™ MBBR

Mikrobiologinen asiantuntemus yhdistettynä vuosikymmenten kokemukseen jätevesiprosesseista mahdollistaa olemassa olevien järjestelmien tehostamisen ja uusien prosessien kehittämisen.
B

BioCo™

Bioco™: Veolian lietteen terminen kuivain.

Biostyr™

Biostyr™ biologinen suodatin on markkinoiden tehokkain biologinen suodatusprosessi.
C

CENTRA™

Kompakti veden puhdistus-, varastointi- ja jakelujärjestelmä.
Laboratoriolaitteet
E

EVALED®

Haihduttimet teollisuusjätteiden ja prosessivesien käsittelyyn. Yhden yksikön maksimikapasiteetti 200 tonnia tislettä/vrk
Inddampning

Exelys™

Exelys™ on jatkuvatoiminen, termiseen hydrolyysiin perustuva lietteen käsittelytekniikka, jolla tehostetaan mädättämön toimintaa ja vähennetään lietteen määrää.
F

FILTRAFLO™

FILTRAFLO™ -tuoteperhe sisältää modulaarisia ja kehikoille asennettuja painesuodattimia kuntien ja teollisuuden tarpeisiin.
Suodatus
H

HYDROTECH KIEKKOSUODATIN

Kiekkosuodatuksen etuna on suuri suodatusala pienessä tilassa. Kiekkosuodatusta käytetään jäteveden käsittelyn lisäksi teollisuuden vesikierroissa.
Suodatus

HYDROTECH RUMPUSUODATIN

Patentoitu, itsepuhdistuva mekaaninen rumpusuodatin vesien ja jätevesien käsittelyyn.
Suodatus
I

IDRAFLOT®

Innovatiivinen, kompakti ja tehokas flotaatioprosessi jätevesisovelluksiin.

IDRASCREEN®

Ratkaisu kiintoaineen erottamiseksi teollisuuden prosessi- ja jätevesistä.

Ionpro™ LX

Ionpro™ LX -järjestelmät tuottavat korkealaatuista 1. luokan vettä, joka soveltuu esimerkiksi lääketeollisuuteen. Yksiköiden kapasiteetit välillä 500 – 1000 l/h.
Ioninvaihto ja deionisaatio
M

MEDICA

Kompakti ja luotettava ratkaisu, joka tuottaa CLSI-standardin mukaista 1.luokan vettä kliinisen analytiikan sovelluksiin.
Laboratoriolaitteet

METCLEAN™

Patentoitu menetelmä, raskasmetallien (arseeni, kadmium, lyijy, sinkki, nikkeli, rauta, mangaani, arseeni, uraani jne.) poistamiseksi eri vesistä ja teollisuuden jätevesistä.
N

Nurion™

Nurion™ kalvosuodatus-laitteistot tuottavat erittäin puhdasta vettä erityisesti elintarvike- ja juoma-teollisuudelle.
O

ORION™

Vedenkäsittelyjärjestelmät lääketeollisuuden, terveydenhuollon ja bioteknologian tarpeisiin.
Modulaariset pakettiratkaisut
P

PURELAB

Uutta, innovatiivista veden puhdistusta laboratorioihin.
Laboratoriolaitteet
R

RO + CEDI - JÄRJESTELMÄT

Yhdistää käänteisosmoosin (RO) ja jatkuvan sähköisen ioninvaihdon (CEDI), joiden avulla saavutetaan erittäin korkealaatuinen tuotevesi. Standardiyksiköiden kapasiteetit saatavilla välillä 2,5-25 m3/h.
Ioninvaihto ja deionisaatio
S

SIRION™

SIRION™ käänteisosmoosijärjestelmät on kehitetty puhtaan veden tuotantoon, meriveden suolanpoistoon ja veden kierrätykseen.

SIRION™ Advanced

SIRION™ Advanced, kompakti käänteisosmoosijärjestelmä (RO) tuottaa korkealaatuista prosessivettä teollisuuden tarpeisiin.

Spidflow®

Veolia Water Technologies tuotevalikoiman korkea- kuormitteinen Spidflow® flotaatioprosessi epä- puhtauksien erottamiseen.
T

TERION™

Integroitu RO-CEDI - yksikkö suolavapaan veden tuottamiseen erityisesti voimalaitoksille.
W

WAPOL

Wapol CEDI -yksiköt käänteisosmoosiveden (RO) jatkokäsittelyyn.
Ioninvaihto ja deionisaatio