Veolia Water Technologies ja tietosuojakäytäntö

Tämän tietosuojakäytännön (jäljempänä "Käytäntö") tarkoituksena on informoida Veolia Water Technologies -sivuston [tai BU:n nimityksen] (jäljempänä "Sivusto") vierailijoita tai käyttäjiä (jäljempänä "Käyttäjä") heidän henkilötietojensa suojan ehdoista ja edellytyksistä Euroopan unionin asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti 27. huhtikuuta 2016 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus-GDPR) (jäljempänä yhteisesti "Asetus").

Sivuston julkaisija on yritys, Veolia Water Technologies, joka on rekisteröity R.C.S. Créteilin alla numerolla 414 986 216, jonka rekisteröity toimipaikka on 1, Place Montgolfier - 94417 Saint-Maurice - Ranska, Puhelin: +33 1.45.11.55.55 (jäljempänä "Julkaisija" tai "VWT")

Tietojen käsittelyn ehdot, jotka on kerätty yhteydenottolomakkeen/yhteydenottolomakkeiden kautta, on esitetty lomakeen/lomakkeiden tietosuojailmoituksessa.

Käytäntöä voidaan muuttaa milloin tahansa Julkaisijan toimesta, erityisesti noudattaakseen kaikkia sääntely-, laki-, toimituksellisia tai teknisiä vaiheita.

Tämä käytäntö on olennainen osa sivuston käyttöehtoja. Evästeiden avulla kerätyn tiedon keräämisen ja käsittelyn menetelmät on esitetty "Tietoa evästeistä".


Rekisterinpitäjän tunnistaminen 

Käyttäjän henkilötietojen rekisterinpitäjä on tarvittaessa seuraava taho tai tahot:

 • Veolia Veolia Water Technologies ja sen yksiköt. 

Rekisterinpitäjä voi olla myös Veolia-yksikkö, joka on nimetty verkkolomakkeessa, riippuen verkkolomakkeen/ verkko- lomakkeiden tarkoituksesta.
 

Tietojen käsittelyn kuvaus 

Sivuston toiminnan yhteydessä Julkaisija voi kerätä ja käsitellä henkilötietoja, jotta käyttäjä pääsee käyttämään sivuston tarjoamia ominaisuuksia ja palveluita (jäljempänä "Palvelut").
 

1) Mitä tietokategorioita kerätään?

 • Yhteystiedot: viittaa tietoihin, jotka Käyttäjä täyttää lomakkeeseen, nimittäin: nimi, etunimi, sähköpostiosoite, postinumero, yrityksen nimi, työnimike, puhelinnumero, osoite, kaupunki, asuinmaa. Pakolliset ja valinnaiset tiedot voivat vaihdella lomakkeen mukaan.
 • Käyttäjän vapaaehtoisesti julkaisemat tiedot: viittaa henkilötietoihin, jotka Käyttäjä vapaaehtoisesti ilmoittaa Toimittajalle täyttämällä vapaan tekstialueen, jotka on tarkoitettu tähän tarkoitukseen verkkolomakkeessa, nimittäin "Pyyntöjen aihe" ja "Viesti". Toimittaja suosittelee voimakkaasti Käyttäjälle, että vältetään henkilötietojen ilmoittamista näiden tekstikenttien kautta tai rajoitetaan tämän ilmoituksen tekemistä vain siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä Käyttäjän pyynnön käsittelyyn.
 • Selaustiedot: mukaan lukien mutta ei rajoittuen mihinkään tekniseen tietoon Käyttäjän laitteen ominaisuuksista ja käyttötiedoista, kuten IP-osoite; riippuen evästeistä, jotka käyttäjät hyväksyvät.

Kaikkia tällaisia tietoja kutsutaan jäljempänä "Tiedot".

 

2) Miksi julkaisija kerää käyttäjätietoja? 
Tiedot kerätään verkkolomakkeen kautta voidaksemme vastata käyttäjien kysymyksiin seuraavista aiheista:

 1. Kerätä tietopyyntöjä kohdeyleisöiltä (asiakkaat, kuluttajat, sidosryhmät).
 2. Käsitellä käyttäjän tieto- tai kysymyspyyntöä ja kommunikoida tehokkaasti käyttäjän kanssa pyydetyillä alueilla.
 3. Lähettää käyttäjälle viestejä aiemmin ilmaistujen pääkiinnostuskohteiden mukaan.
 4. Vastata käyttäjän pyyntöön ja tarjota viestintää liittyen käyttäjän pyyntöön (esim. viestintäasetusten säätö).
 5. Hallita pääsyä ja tiettyjen palveluiden käyttöä. Pakolliset kohdat verkkolomakkeessa on merkitty tähdellä. Julkaisija ei pysty vastaamaan pyyntöösi, jos et täytä näitä pakollisia kohtia.

   

3) Mikä on oikeudellinen perusta käyttäjätietojen käsittelylle? 
Tietojen käsittely on laillista vain, jos se perustuu johonkin säädöksissä määriteltyyn oikeudelliseen perusteeseen. Sivuston toiminnan yhteydessä tietojen käsittely perustuu seuraaviin oikeudellisiin perusteisiin:

 • Jos Käyttäjä on ammattimielessä mahdollinen asiakas, joka haluaa saada tietoa tai esittää pyyntöjä Julkaisijan tai Veolia Water Technologiesin tarjoamista toiminnoista ja palveluista aiemmin ilmaistujen erityistoiveidensa perusteella, tai jos Käyttäjä on jo Julkaisijan tai Veolia Water Technologiesin asiakas: Julkaisijan laillinen etu.
 • Jos Käyttäjä on mahdollinen asiakas (ammatillisesti), Julkaisija kerää hänen suostumuksensa valintaruudun avulla ennen minkään globaalin tiedon lähettämistä kaupallisen viestinnän kautta.
 • Jos Käyttäjä on työnhakija (tai mahdollinen työnhakija): Julkaisijan laillinen etu vastata työnhakijan/mahdollisen työnhakijan pyyntöön.
 • Jos Käyttäjä on toimittaja: sopimus tai esisopimukselliset toimenpiteet, jotka on toteutettu rekisteröidyn pyynnöstä.
 • Jos käyttäjä on kuluttaja: suostumus, joka on kerätty valintaruudun avulla.

4) Kerätyn tiedon vastaanottajat
Verkkolomakkeen kautta kerätty tieto on tarkoitettu käsittelyvastuussa olevan yksikön sisäisille palveluille Käyttäjän pyynnön vastaamiseksi.

Tämä voi sisältää esimerkiksi "viestintä" -osaston, Veolian sisällön julkaisusta ja sivuston teknisestä hallinnoinnista vastaavat henkilöt ja heidän esihenkilönsä, Veolian palveluksessa olevat henkilöt, jotka käsittelevät verkkolomakkeiden kautta saatuja pyyntöjä, valtuutetut palveluntarjoajat, sivuston käyttäjät, henkilöstö, joka vastaa Veolian tietojärjestelmien turvallisuuden valvonnasta.

Sisäiset vastaanottajat voivat myös olla Veolia konserniin kuuluvia yhtiöitä, jotka sijaitsevat Euroopan unionissa (EU) tai EU:n ulkopuolella. On ymmärrettävää, että kaikki tiedonsiirrot EU:n ulkopuolelle toteutetaan artikkelin "Tietojen siirto Euroopan unionin ulkopuolelle" alla olevien ehtojen mukaisesti.

Jokainen vastaanottava tytäryhtiö voi tarvittaessa olla alihankkija tai tietojen käsittelijä toimitetuille tiedoille.

Tietoja voidaan myös siirtää/käyttää kolmansien osapuolten toimesta seuraavissa olosuhteissa:

 • Tiedot siirretään julkisille viranomaisille ja/tai elimille 
  voimassa olevien säännösten mukaisesti. Tiedot voidaan luovuttaa toimivaltaisille viranomaisille pyynnöstä ja erityisesti julkisille elimille, yksinomaan laillisten velvoitteiden täyttämistä varten, oikeudenkäynnin virkamiehille, ministeriön virkamiehille ja velkojen perintäelimelle, samoin kuin internetissä tehdyistä rikoksista epäiltyjen etsintää varten. 
 • Tiedot luovutetaan kolmansille osapuolill
  Tiedot voidaan luovuttaa tai tehdä saataviksi Julkaisijan alihankkijoille, toimittajille ja kolmansien osapuolten palveluntarjoajille (kuten sivuston isäntä, Veolian IT- ja/tai tekniset palveluntarjoajat). 
 • Sosiaaliset verkostot 
  Käyttäjällä on mahdollisuus jakaa häntä kiinnostavat sivut sosiaalisissa verkostoissa klikkaamalla jakopainikkeita. Tietojen kerääminen sosiaalisen verkoston jakamis- painikkeiden kautta on kolmansien osapuolten yksityisyydensuojakäytäntöjen ja evästekäytäntömme mukaista. Kehotamme sinua lukemaan näiden sosiaalisten verkostojen käytännöt selvittääksesi, miten tietojasi käytetään.

Käyttöoikeudet

Asetuksen mukaisesti jokaisella yksittäisellä käyttäjällä on oikeus päästä käsiksi, korjata, poistaa, rajoittaa tietojaan.
Kaikissa sivuston puitteissa suoritetuissa käsittelytoiminnoissa, riippumatta käsittelyä suorittavasta tahosta, käyttäjä voi käyttää oikeuksiaan

 • kirjoittamalla osoitteeseen [email protected] 
 • postitse osoitteeseen: Veolia Water Solutions & Technologie, Verkkosivuston ylläpitäjä: Séverine Le Bideau 1, Place Montgolfier - Immeuble L'Aquarène 
 • kirjoittamalla osoitteeseen [email protected] ammattimaisille käyttäjille, jotka ovat ilmaisseet pääasiallisen kiinnostuksensa Veolia Water Technologiesille tai jotka ovat pyytäneet tietoja tai yhteyttä asiakaspalveluun. 

lähettämällä henkilöllisyystodistuksen tai minkä tahansa muun virallisen asiakirjan.

Jos ongelmia ilmenee henkilötietojen käsittelyssä julkaisijan toimesta, käyttäjä voi olla yhteydessä Veolia Water Technologiesin tietosuojavastaavaan (sähköpostiosoite: [email protected]). Jos käyttäjä ei ole tyytyväinen DPO:n vastaukseen, hän voi tehdä valituksen toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle (Ranskassa: CNIL - 3, place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Pariisi Cedex 07).

Jos käsittely perustuu suostumukseen, Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected].

On määritelty, että jos Käyttäjä käyttää jotakin edellä mainituista oikeuksista, Julkaisija ei ehkä voi suorittaa toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen yllä kuvattujen tavoitteiden saavuttamiseksi, tai Käyttäjä ei ehkä voi käyttää kaikkia tai osaa palveluista.

Toimittajan on pidettävä käyttäjiltä kerätyt tiedot ajan tasalla. Siksi suositellaan, että käyttäjä ilmoittaa julkaisijalle kaikista häntä koskevista muutoksista lähettämällä sähköpostia seuraavaan osoitteeseen: [email protected]


Tietojen säilyttäminen ja arkistointi 

Käyttäjätietoja ei säilytetä pidempään kuin tässä määriteltyjen tarkoitusten ja määräysten mukaisesti. Tässä yhteydessä:

 • Tiedot, jotka on kerätty käyttäjien tietopyyntöihin ja kysymyksiin vastaamista varten, säilytetään aktiivisessa tietokannassa 13 kuukautta käyttäjän pyynnön rekisteröinnistä.
 • Tietoja, jotka on kerätty kaupallisista viestintää varten mahdollisille asiakkaille (ammattilaiset), säilytetään aktiivisessa tietokannassa 3 vuotta viimeisestä kontaktista Käyttäjään (esimerkiksi pyytämällä dokumentaatiota tai klikkaamalla sähköpostissa olevaa hypertekstilinkkiä), ellei Käyttäjä ole peruuttanut suostumustaan, vastustanut tai pyytänyt tietojensa poistamista (tarvittaessa), ja sitten 5 vuoden ajan välimuistissa.
 • Tiedot, jotka on kerätty yhteyden ottamista varten ammattikäyttäjän asiakas- palveluun, jolla on voimassa oleva sopimus Veolia Water Technologiesin kanssa (asiakkaat), säilytetään koko sopimussuhteen ajan, ellei Käyttäjä ole vastustanut tai käyttänyt oikeuttaan tietojen poistamiseen. Tiedot säilytetään sitten 3 vuotta aktiivisessa tietokannassa sopimussuhteen päättymisen jälkeen, ja sen jälkeen 5 vuotta välimuistissa.

Tiedot säilytetään välimuistissa, jotta Julkaisija voi puolustautua mahdollisessa oikeudenkäynnissä tai hän voi estää tai havaita rikoksen, antaessaan tiedot 
oikeusviranomaisten saataville.

Välimuistissa säilyttämisen jälkeen käyttäjätiedot poistetaan pysyvästi.

Lisäksi Julkaisija voi säilyttää tietoja pysyvästi anonyymisina tilastollisten tutkimusten tekemistä varten. Nämä tutkimukset eivät tunnista Käyttäjiä, ja ne perustuvat ainoastaan heidän yhdistettyihin tietoihinsa.
 

Turvallisuus 

Julkaisija toteuttaa asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaakseen tietojen turvallisuuden ja estääkseenluvattoman pääsyn käyttäjätietoihin tai niiden paljastamisen. 
Julkaisija ei kuitenkaan voi taata, että kaikki tietojen väärinkäytön, muuntelun, luvattoman kopioinnin tai väärinkäytön riskit voidaan poistaa.

Tietokanta, joka luodaan, kun käyttäjä lähettää pyynnön verkkolomakkeen kautta, on ehdottoman luottamuksellinen. Veolia Water Technologies sitoutuu toteuttamaan kaikki hyödylliset varotoimenpiteet, organisatoriset ja tekniset toimenpiteet, jotta tietojen turvallisuus, eheys ja luottamuksellisuus säilyisivät ja etenkin estämään niiden vääristymisen, vahingoittumisen tai kolmannen osapuolen luvattoman pääsyn niihin.
 

Tietojen siirto Euroopan unionin ulkopuolelle 

Jos käyttäjätietoja siirretään Veolia-ryhmän tytäryhtiölle tai kolmannelle osapuolelle Euroopan unionin ulkopuolella, Veolia Water Technologies varmistaa, että vastaan- ottajamaa on saanut Euroopan komission riittävyyspäätöksen. Jos näin ei ole, Veolia Water Technologies sitoutuu käyttämään asianmukaisia ​​oikeudellisia välineitä, erityisesti Euroopan komission vakiosopimuslausekkeita, siirron hallinnoimiseksi.