Oikeudellinen huomautus

I. Sivuston julkaisija

Tämän sivuston julkaisija on Veolia Water Technologies.

Veolia Water Solutions & Technologies
Yksityinen osakeyhtiö (ranskalainen "Société Anonyme"), jonka rekisteröity pääoma on 308.182.176 €,
Rekisteröity toimipaikka 1, Place Montgolfier - 94417 Saint-Maurice - Ranska
Rekisteröity RCS-numero:  414 986 216
Puhelin: +33 1.45.11.55.55
Julkaisujohtaja: Séverine Le Bideau

Tämä sivusto on rekisteröity Ranskan kansallisessa tietosuoja- neuvostossa (Commission Nationale Informatique et Libertés) (CNIL) viitenumerolla 18 86 157


II. Käyttöehdot


A. Sivuston tarkoitus

Veolia Environnement-konserni (jäljempänä "Konserni") tai sen tytäryhtiöt, kuten esim. Veolia Water Solutions & Technologies (jäljempänä "Veolia Water Solutions & Technologies"), tarjoavat käyttäjille (jäljempänä "Käyttäjät") pääsyn sivustolleen  (jäljempänä "Sivusto") seuraavin ehdoin.

Käydessään tällä Sivustolla Käyttäjät hyväksyvät Sivuston senhetkiset ehdot ja sitoutuvat noudattamaan niitä.

Sivuston ainoana käyttötarkoituksena  on antaa Käyttäjille henkilö- kohtaista, sopimuksetonta, konsernia ja sen tytäryhtiöitä koskevaa tietoa, jonka avulla Käyttäjät saavat  yleiskuvan konsernin toiminnasta.

Ellei toisin mainita, annettuja tietoja ei missään tapauksessa pidä tulkita konsernin tai erityisesti Veolia Water Solutions & Technologies tuotteiden tai palveluiden kaupallisiksi tarjouksiksi.

Veolia Water Solutions & Technologies pyrkii kohtuullisin keinoin varmistamaan Sivustolla näkyvien tietojen oikeellisuuden ja päivittämään Sivuston tietoja, ja pidättää itsellään oikeuden oikaista sisältöä milloin tahansa ja oman harkintansa mukaan.

Veolia Water Solutions & Technologies ei kuitenkaan voi taata Sivustollaan näytettävien tietojen paikkansapitävyyttä, tarkkuutta, ajantasaisuutta tai riittävyyttä. Jokainen Käyttäjä vastaa itse siitä, mihin tietoihin hän luottaa.

Veolia Water Solutions & Technologies ei missään olosuhteissa ole vastuussa siihen liittyvien tietojen mahdollisesta vanhentumisesta.

B. Immateriaalioikeuksien kunnioittaminen

Sivusto ja kaikki sen sisältämät elementit, kuten tietyt tavaramerkit, tekstit, piirrokset, logot, lailliset nimet, tuotteet, valokuvat, musiikilliset animaatiot tai muut selvät tunnusmerkit ovat Veolia Water Solutions & Technologiesin ja kaikkien sen tytäryhtiöiden ja teknisten toimittajien yksinomaista omaisuutta.

Tällä sivustolla käytetyt tavaramerkit ja Veolia Water Solutions & Technologiesin logot on rekisteröity Institut National de la Propriété Intellectuelle -yrityksessä Ranskassa.

Sen vuoksi Sivuston minkä tahansa osan käyttö, jäljentäminen, muokkaaminen, modifiointi, muuttaminen tai lähettäminen kolmannelle osapuolelle missä tahansa muodossa, kokonaan tai osittain, on ehdottomasti kielletty, ellei Veolia Water Solution & Technologiesilta nimenomaisesti ole saatu ennakkoon siihen lupaa. Ranskan immateriaalioikeussäännöstön artiklan  L.122-4 ja L.335-2 ja sitä seuraavien artiklojen mukaisesti väärinkäytökset  voivat johtaa siviili- ja/tai rikosoikeudellisiin syytteisiin.

 

C. Henkilötietojen suojaamine

Veolia Water Solutions & Technologies kerää ja käsittelee verkkosivustonsa, ja erityisesti tietopyyntöihin liittyvien yhteydenottolomakkeiden kautta henkilötietoja (sukunimi, etunimi, sähköpostiosoite jne.).

Veolia Water Solutions & Technologies käsittelee tietoja. Sivustoa isännöi ulkopuolinen palveluntarjoaja, joka on Euroopan Unionissa sijaitsevan Veolia Water Solutions & Technologies -yrityksen alihankkija ja jonka palveluja käytetään niin kauan kuin tietopyynnön käsitteleminen edellyttää.

Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä saat kohdasta “Yksityisyyden suoja”. 

Henkilötietoihin* sovellettavien asetusten mukaisesti sinulla on oikeus päästä käsiksi tietoihin, korjata ja vertailla niitä ja rajoittaa tietojen käsittelyä, poistamista ja siirrettävyyttä lähettämällä:

  • joko sähköpostia seuraavaan osoitteeseen: [email protected];
  • tai kirje postitse  seuraavaan osoitteeseen:

Veolia Water Solutions & Technologies
Sivuston ylläpitäjä: Séverine Le Bideau
1, Place Montgolfier - Immeuble L'Aquarène
94417 Saint-Maurice

Mikäli sinulla on vaikeuksia henkilötietojesi hallinnoinnissa, voit  lähettää oikaisuvaatimuksen Veolia Water Solutions & Technologiesin tietosuojavastaavalle postitse seuraavaan osoitteeseen:


Veolia Water Solutions & Technologies
Tietosuojavastaava
1, Place Montgolfier - Immeuble L'Aquarène
94417 Saint-Maurice

tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus CNIL:lle (Commission nationale de l'informatique et des libertés) tai toimivaltaiselle valvonta- viranomaiselle.

* muutettu 6.1.1978 annettua Ranskan lakia nro 78-17, joka koskee henkilötietojenkäsittelyä, tiedostoja ja yksilön vapautta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 27.4.2016 antamaa Yleistä tietosuoja-asetusta,  GDPR (EU) 2016/679.
 

Mikäli sinulla on vaikeuksia henkilötietojesi hallinnoinnissa, voit

  • vastustaa laillisin perustein itseesi liittyvien tietojen käsittelyä,
  • vastustaa ilman sinulle aiheutuvia kustannuksia Veolia Water Solutions & Technologiesin, sen kaupallisten partnereiden tai minkä tahansa valvojan käyttämistä sinua koskevien tietojen jatkokäsittelyssä, erityisesti kaupallisiin tarkoituksiin;  tätä oikeutta vastustaa tietojen paljastamista käytetään suoraan Veolia Water Solutions & Technologiesia kohtaan, joka sitoutuu välittämään tällaisen vastalauseen sopimuskumppaneilleen, joille se on lopulta  toimittanut kyseiset henkilötiedot;
  • esittää kysymyksiä rekisterinpitäjälle,  tässä tapauksessa Veolia Water Solutions & Technologiesille, saadaksesi (i) vahvistuksen siitä, ovatko sinuun liittyvät henkilötiedot osa tietojen käsittelyä; ii) saadaksesi tietoa, siitä, mitä tarkoitusta varten tietoja käsitellään, mihin kategoriaan  luovutetut ja käsitellyt henkilötiedot ja vastaanottajat  tai vastaanottajaryhmät luokitellaan; iii)saadaksesi ilmoituksen sinua  koskevista  henkilötiedoista  ja tietojen alkuperästä helposti saatavilla olevassa muodossa;
  • vaatia tarvittaessa oikaisuvaatimuksen perusteella, että tiedostojen valvoja joko oikaisee, täydentää, päivittää, estää tai poistaa sinua koskevia henkilö​​tietoja, jotka ovat epä- tarkkoja, puutteellisia, epäselviä, vanhentuneita tai joiden kerääminen, käyttö, paljastaminen tai varastointi on kielletty.

 
D. Tilastotietojen keruu selaimesta ("Evästeet")

Veolia Water Solutions & Technologies haluaa kiinnittää Käyttäjien huomion siihen, että palvelimet (käytössä olevat selaimet, IP-osoitteet ...) voivat tallentaa tiettyä dataa, joka ei sisällä henkilötietoja  tai niiden tunnistamisen  mahdollistavia tietoja.

Todennäköisesti Evästeet tallentuvat automaattisesti Sivuston Käyttäjien selainten kautta. Ko. evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa Käyttäjien selaillessa Sivustoa (tarkastellut sivut, päivämäärä ja kellonaika jne.). Ko. evästeet helpottavat pääsyä Sivustolle,  johon myös Veolia Water Solutions & Technologiesilla voi olla pääsy.

Useimmat selaimet hyväksyvät evästeet oletuksena, mutta Internetin käyttäjät voivat hylätä evästeet muuttamalla selaimensa asetuksia.

Käyttäjät kuitenkin tietävät ja hyväksyvät sen, että jos he muuttavat selaimen asetuksia ja hylkäävät evästeet, tietyt Sivuston osat eivät välttämättä toimi normaalisti.

Lisätietoa asiasta löytyy  Ranskan tietosuojaviranomaisen (CNIL) verkkosivuilta.
 

E. Linkit

Veolia Water Solutions & Technologies voi luoda linkkejä muille,  konserniin tai sen tytäryhtiölle kuulumattomille verkkosivustoille.

Nämä kolmansien osapuolten sivustot ovat riippumattomia Veolia Water Solutions & Technologies -Sivustosta.

Veolia Water Solutions & Technologies ei pysty valvomaan näiden kolmansien osapuolten sivustojen sisältöä, ja siksi pääsy näille sivustoille tapahtuu Sivuston Käyttäjien omalla vastuulla ja heidän yksinomaisella riskillä.

Linkit näiden kolmansien osapuolten Sivustoille eivät missään nimessä tarkoita sitä, että Veolia Water Solutions & Technologies hyväksyy ko. Sivustojen sisällön ja noudattaa sitä.

Veolia Water Solutions & Technologies luopuu kaikesta vastuusta koskien kolmansien osapuolten Sivustojen sisältöä, tuotteita, palveluja ja julkisuutta tai muita Sivuston  elementtejä.

Käyttäjät hyväksyvät, että Veolia Water Solutions & Technologies ei ole vastuussa mistään tiedossa olevista tai väitetyistä vahingoista tai tappioista, jotka johtuvat näiden kolmansien osapuolten sivustoilla olevien tietojen, palvelujen tai datan käytöstä, kun Käyttäjät vierailevat näillä kolmansien  osapuolten sivustoilla ja selailevat niitä.

 

F. Vastuu

Veolia Water Solutions & Technologies, sen johtajat tai työntekijät, eivät ole vastuussa mistään tappioista tai vahingoista, jotka johtuvat nykyisestä Sivustosta vaikuttaen tietokoneisiin tai muihin Käyttäjien laitteisiin, aiheuttaen  teknisiä tai muita ongelmia tai jos  Sivustolle pääsy on vaikeaa, satunnaista tai jopa mahdotonta, riippumatta tappion tai vahingon syystä ja alkuperästä.

Veolia Water Solutions & Technologies ei ole vastuussa ylivoimaisesta esteestä tai muusta tapahtumasta, joka estää Sivuston käytön.

Veolia Water Solutions & Technologies pidättää itselleen oikeuden muuttaa, keskeyttää tai jopa lopettaa tämän Sivuston kokonaan tai osittain, ja erityisesti linkit muille Sivustoille ja/tai Käyttäjien välisen tiedonvaihdon.
Käyttäjät sitoutuvat siihen, etteivät tahallisesti tai tahattomasti tuota viruksia tai ota käyttöön tiedostoja, jotka saattavat vaikuttaa kielteisesti Sivuston toimintaan.

Käyttäjät ovat siten täysin vastuullisia kaikista Veolia Water Solutions & Technologiesille ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista johtuen Sivuston tai sen osien virheellisestä, vilpillisestä tai laittomasta käytöstä ja/tai hyödyntämisestä, ja Käyttäjiä pidetään vastuussa oikeusvaateiden tai oikeuslaitoksen toimien seurauksista, joita he voivat kohdata.
 

G. Sovellettava laki

Sivuston kaikenlaisen käytön katsotaan kuuluvan nimenomaisesti Ranskan lainkäyttövaltaan.
Tämä  Sivusto noudattaa  Ranskan lakia.
Mikäli Käyttäjiin sovellettaviin muihin säännöksiin liittyy ristiriitoja, sovelletaan niihin yksinomaan nykyisiä käyttöehtoja, ja niitä tulkitaan yksinomaisen toimivallan omaavien Ranskan lakien ja Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen toimivallan mukaisesti.