Teknologiat

A

ACTIFLO® Carb

ACTIFLO® CARB –prosessissa yhdistyvät ACTIFLO® -selkeytyksen tehokkuus ja aktiivihiilen adsorptio-ominaisuudet poistettaessa mm. haitallisia yhdisteitä.
Adsorptio
M

METCLEAN™

Patentoitu menetelmä, raskasmetallien (arseeni, kadmium, lyijy, sinkki, nikkeli, rauta, mangaani, arseeni, uraani jne.) poistamiseksi eri vesistä ja teollisuuden jätevesistä.
Adsorptio