Elintarviketeollisuus

Millä tavalla voimme tehostaa elintarviketeollisuuden tuotantoa?

Elintarviketeollisuuden tuotantoa voi tehostaa supistamalla vesitaseita. Kustannussäästöt ovat mahdollisia sekä raakaveden otossa että jätevesien käsittelyssä.

Jäteveden käsittelyä tehostamalla voidaan puhdistettua vettä käsiteltynä käyttää uudelleen esimerkiksi pesuvetenä.

Tällöin jäteveden käsittelyä vaativan veden määrää ja kustannuksia on mahdollista vähentää merkittävästi.

Kalvoteknisin sovelluksin kyetään tuottamaan ruoka- ja juomateollisuuden viimeisimpien vaatimusten mukainen prosessivesilaatu.

Turvaamme teollisuuden kriittiset toiminnot poikkeustilanteissa ja huoltoseisokeissa. Veolian Mobile Water Services, Euroopan suurin liikkuva vedenpuhdistuskalusto, tuottaa tasalaatuista puhdistettua vettä vaativimpiinkin tarpeisiin lyhyelle, keskipitkälle tai pitkälle aikavälille.