Elintarviketeollisuus

Ratkaisumme varmistavat optimaalisen veden laadun ja täyttävät tiukat desinfiointi- ja puhdistusvaatimukset.

Millä tavalla voimme tehostaa elintarviketeollisuuden tuotantoa?

Elintarviketeollisuuden tuotantoa voi tehostaa supistamalla vesitaseita. Kustannus- säästöt ovat mahdollisia sekä raakaveden otossa että jätevesien käsittelyssä.

Jäteveden käsittelyä tehostamalla voidaan puhdistettua vettä käsiteltynä käyttää uudelleen esimerkiksi pesuvetenä.

Tällöin jäteveden käsittelyä vaativan veden määrää ja kustannuksia on mahdollista vähentää merkittävästi.

Kalvoteknisin sovelluksin kyetään tuottamaan ruoka- ja juomateollisuuden viimeisimpien vaatimusten mukainen prosessivesilaatu.