Ratkaisut talousveden valmistukseen

Turvallista juomavettä kustannustehokkaasti Veolian testatuilla tekniikoilla

Veolia Aquaflow  Finland Oy:llä  on käytettävissään maailmanlaajuiset kokemukset turvallisista ja kustannus- tehokkaista ratkaisuista talousveden valmistukseen niin pinta- kuin pohjavedestä. Eri prosessivaiheet ja tekniikat on helppo yhdistää keskenään ja räätälöidä prosessikokonaisuus aina vaativimpiinkin kohteisiin. Tarjoamme standardilaitteita sekä laajempia kokonaisuuksia, joilla saavutetaan vaadittu lopputulos.

Pintavesilaitokset ja Veolian menetelmien edut 

Laskeutus- ja flotaatioprosessit

Pintavesilaitosten vedenkäsittelyprosessien on kyettävä tehokkaasti poistamaan kiintoainetta ja liuenneita orgaanisia yhdisteitä kuten humusta ja väriä.

Puhdistusprosessin alkuun sopivat hyvin mikrohiekalla tehostettuun laskeutukseen perustuva Actiflo®-prosessi tai flotaatioon perustuva SpidfloTM. Niissä orgaaninen aines saostetaan ensin kemiallisesti ns. mikropartikkeleiksi, jonka jälkeen Actiflo'ssa partikkelit saadaan mikrohiekan ja polymeerin avulla muodostamaan isoja ja helposti laskeutuvia flokkeja, kun taas Spidflo'ssa partikkelit kiinnittyvät pinnalle kohoaviin ilmakupliin. Nämä syntyneet flokit erotetaan tehokkaasti, ja puhdistettu vesi voidaan johtaa seuraavaan prosessivaiheeseen. Menetelmien etuina ovat monipuolisuus, räätälöitävyys, pieni tilantarve ja toimintavarmuus vaihtelevissa olosuhteissa.

Aktiivihiilikäsittely on mahdollista tehdä Actiflo® Carb -prosessilla, missä aktiivihiili kiertää prosessissa. Aktiivihiilen avulla saadaan poistettua vaikeasti käsiteltäviä orgaanisia yhdisteitä ja poistettua epämiellyttävää makua ja hajua. Lisää aktiivi- hiilikäsittelystä veden suodatuksen yhteydessä. 

Lisätietoa Actiflo®-prosesseista: Actiflo

Lisätietoa SpidfloTM-prosessista:  Spidflo


Veden suodatus

Veolia Water Technologies suodatusprosessit on koottu FiltrafloTM - tuoteperheeseen. Suodatus voidaan toteuttaa  FiltrafloTM TGV - gravitaatiosuodattimella tai erilaisilla standardipainesuodattimilla. 

Juomavesilaitosten suodatusprosessissa niitä voidaan muokata monipuolisesti käyttämällä useita eri suodatusmateriaaleja ja muuttamalla laitekokoonpanoa.

Näistä tyypillisimpiä ovat erityyppiset hiekat ja antrasiitit kiintoaineen poistoon, aktiivihiili orgaanisten yhdisteiden poistoon ja kalkkikivi alkaliteetin nostoon. Suodatusta voidaan tehokkaasti käyttää myös raudan ja mangaanin poistoon.

Aktiivihiilikästtely voidaa taloudellisesti toteuttaa myös jatkuvatoimisella FiltrafloTM Carb -aktiivihiilisuodattimella.

Lisätietoa FiltrafloTM -suodatusprosesseista löytyy: Filtraflo


Pohjavesilaitokset ja Veolian menetelmien edut

Pohjaveden käsittely on tarpeen Suomessakin tietyillä alueilla. Mikäli maaperästä on liuennut pohjaveteen esimerkiksi fluoridia siinä määrin, että sen pitoisuus ylittää suosituksen, on ainakin osa vesilaitoksen vedestä käsiteltävä esimerkiksi kalvo- suodatukseen perustuvilla tekniikoilla. Nanosuodatukseen (NF) ja käänteisosmoosiin (RO) perustuvalla suodatuksella pystytään tuottamaan turvallista talousvettä, vaikka pohjavesi sisältää epäpuhtauksia tai liikaa mineraaleja. 

Veolian valikoimassa RO-laitteet kuuluvat SirionTM  -tuoteperheeseen. Tätä menetelmää käytetään muun muassa Kymenlaaksossa fluoridin poistoon pohjavedestä. 

Lisätietoa SirionTM  -tuoteperheestä löytyy: Sirion


Juomaveden valmistus merivedestä

Talousvesi voidaan puhdistaa myös merivedestä. Suomen merialueet ovat vähäsuolaisia ja niistä saadaan kalvosuodatukseen perustuvalla tekniikalla helposti juomaveden vaatimukset täyttävää talousvettä. Veolian standardilaitteilla voidaan ratkaista makean veden tarpeet esimerkiksi saaristossa.