Actiflo® Boliden Kevitsa

Asiakkaan tarpeet


Kapasiteetiltaan yhteensä 750 m3/h oleva kolmilinjainen prosessi toteutettiin kahdessa vaiheessa siten, että ensin asennettiin yksi yksikkö silloisia puhdistustarpeita varten, ja keväällä 2018 asennettiin kaksi yksikköä lisää. Nyt valmistunut laitos täyttää Kevitsan vedenkäsittelytarpeet pitkälle tulevaisuuteen.


SIIRRETTÄVÄ VESILAITOS JA ACTIFLO®-PROSESSIN TESTAUS

Ennen ostopäätöstä Boliden Kevitsa testasi kolmen kuukauden ajan Actiflo®-prosessia vuokratussa, siirrettävässä vesilaitoksessa. Siirrettävällä pilotointilaitoksella saavutetut suoritusarvot tukivat päätöstä investoida samalla tekniikalla toimivaan täyden mittakaavan laitokseen, jota on helppo käyttää ja huoltaa. Kaivoksen kasvun edellytyksenä on, että kaivokselta tulevat vedet käsitellään tiukkenevien lupaehtojen mukaisesti ennen kuin ne lasketaan takaisin luontoon.

Nykyaikainen ja tehokas Actiflo®- vedenpuhdistustekniikka

Actiflo® on kompakti, pienen tilan vievä selkeytysprosessi, jossa käytetään mikrohiekkaa apuaineena liuenneiden kemikaalien saostukseen eli flokin muodostuksen ja laskeutukseen. Actiflo® reagoi nopeasti muuttuvan raakaveden laatuun ja tuottaa jatkuvasti korkealaatuista vettä. Se poistaa sameuden yli 90 prosenttisesti.

Veolia Water Technologiesin Actiflo®-prosessi on käytössä lukuisissa teollisuuden ja kuntien eri vedenpuhdistussovelluksissa. Se soveltuu erityisen hyvin kaivosten metallipitoisten vesien käsittelyyn.

 

Veolian ratkaisu

Kompakti, sisätiloihin sijoitettu Actiflo®-vedenkäsittelyprosessi koostuu pH:n säätövaiheesta, kemiallisesta saostuksesta, Actiflo®-selkeytyksestä sekä jälkineutraloinnista. 

Asiakas


Boliden Kevitsa on Pohjois-Suomessa Sodankylässä sijaitseva suuri avolouhos. Tuotanto käynnistettiin vuonna 2012, ja kaivos tuottaa pääosin nikkeliä ja kuparia.

Kaivoksen laajentuessa myös alueella syntyvien puhdistettavian vesien määrä kasvaa. Tästä syystä Boliden Kevitsa on täydentänyt vedenkäsittelyprosessia tehokkailla ja helppokäyttöisillä Actiflo® -puhdistusyksiköllä, joiden puhdistusteho mm. raskasmetallien suhteen on korkea.