TIETOA MEISTÄ

Ylivoimaista tekniikkaa vesivarojen säilyttämiseksi

Veolia-konserniin kuuluva Veolia Water Technologies (VWT) on vedenkäsittelyn johtava asiantuntija. Tiimimme suunnittelevat ja toimittavat vesilaitoksia tai jätevedenpuhdistamoja sekä pienempiä standardisoituja vedenkäsittelylaitteita teollisille tai kunnallisille asiakkaille. VWT tarjoaa myös erilaisia palveluita (auditointi, kunnossapito, digitaaliset palvelut, ...) laitosten ylläpitoon.

 

Kestäviä, globaaleja ratkaisuja

Veolia luo kestävän kehityksen tarpeisiin soveltuvia teknologioita.  Asiantuntemuksemme keskittyy ensisijaisesti ympäristön suojelemiseen: autamme asiakkaitamme vähentämään hiilijalanjälkeä ja optimoimaan vedenkulutusta,  etenkin "Täysin suljettu vesikierto" (ZLD) - konseptin kautta, jonka tavoitteena on uudelleenkäyttää jätevettä laitoksella. Tarjoamme asiakkaillemme myös kaasutusratkaisuja laitoksen käsittelyssä erotetun lietteen energiapotentiaalin hyödyntämiseksi. Tällä tavalla tuotettu biokaasu voidaan hyödyntää laitoksella, lähellä olevassa laitoksessa tai yleisessä jakeluverkossa.
 
Olemme globaali toimija: tekniikkamme on suunniteltu maailmanlaajuisesti vastaamaan eri maiden standardeja. Paikalliset palvelumme ovat mahdollisimman lähellä asiakkaitamme. Tällöin pystymme  vastaamaan mahdollisimman hyvin asiakkaittemme tarpeisiin ja auttamaan jopa äärimmäisissä hätätapauksissa. Tästä hyvänä esimerkkinä Saint-Barthélémy-  ja Saint-Martin -saarille vuonna iskenyt 2017 hirmumyrsky, jolloin Veolian eri yksiköt tekivät kaikkensa palauttaakseen veden tuotannon ja jakelun näille saarille mahdollisimman pikaisesti.
 
Parannamme maailmanlaajuisesti veden saantimahdollisuuksia  yhä useammille ihmisille, samalla säilyttäen vettä myös tuleville sukupolville. Juomaveden tarve 11 miljoonan asukkaan Dhakan kaupungissa Bangladeshissa kaksinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä. Veolia Water Technologies suunnittelee Dhakaan uutta laitosta joka tuottaa 500 000 m3 vettä päivässä.

Asiantuntemuksemme käytettävissänne

Veolian ainutlaatuinen, globaali läsnäolo ja 160 vuoden kokemus  yhdistettynä innovatiivisiin tekniikoihin mahdollistavat kykymme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Jatkuva, asiakaslähtöinen tuotekehitys kattaa myös huolto-, varaosa- ynnä muut palvelut.
 
Vedenkäsittelylaitokset ovat osa kiertotaloutta. Kunnat ja yritykset ympäri maailman haluavat suojella ympäristöä parhaalla mahdollisella tavalla. Yli 9000 työntekijää  työskentelee VWT:llä ympäri maailman. Näin me voimme auttaa asiakkaitamme luonnonvarojen hallinnassa ja optimoinnissa riippumatta siitä, missä ne sijaitsevat. Hyvä esimerkki  tästä on maailmanlaajuinen yhteistyömme Danonen kanssa.
 
Tuoterepertuaarimme kattaa kaikki vesikierron vaiheet ja kaikki vedenkäsittelyn tarpeet maalla ja merellä: prosessivesi, juomavesi, jätevesi, suolanpoisto ja käsittelyn sivuainevirrat kuten liete. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme suojelemaan ympäristöä toimittamalla vaaditun laatuista vettä sinne, missä laitos sijaitsee..

Asiakkaamme voivat  luottaa Veolia Water Technologies -tiimiin päivittäisissä tarpeissaan sekä myös kiireellisissä tapauksissa: siirrettävä kalusto saadaan paikan päälle  tarvittaessa alle 24 tunnissa kattamaan tilapäiset veden käsittelytarpeet.

On mahdollista olla kilpailukykyinen ja samalla suojella vesivaroja

Ratkaisumme ja tekniikkamme tekevät  asiakkaistamme  kilpailukykyisempiä: vähentävät  käyttökustannuksia, vahvistavat yrityksen sosiaalista vastuuta ja varmistavat  laitteistojen  tehokasta hallintaa, erityisesti AQUAVISTATM-  digitaalitarjontamme ansiosta. Vastataksemme asiakkaidemme tarpeisiin mahdollisimman nopeasti, olemme kehittäneet myös joukon standardisoituja tuotteita. Kehitämme  myös jatkuvasti uutta tarjontaa  muuttuviin tarpeisiin.
 
Innovatiiviset jäteveden- ja lietteenkäsittelyn teknologiamme maksimoivat myös energiantuoton ja mahdollistavat tiettyjen tuotteiden talteenoton antamalla niille uuden elämän. Arvokkaita raaka-aineita voidaan ottaa talteen ja sivutuotteita kuten esimerkiksi litiumia voidaan hyödyntää.

Tarjoamme teille parhaiten sopivat ratkaisut:

  • Juomaveden käsittely ja teollisuuden prosessivedet
  • Jäteveden käsittely ja uudelleenkäyttö
  • Energian tuotanto ja talteenotto
  • Raaka-aineiden hyödyntäminen
  • Sivutuotteiden talteenotto