Yhtiön yleiskatsaus

Veolia työskentelee maailmanlaajuisesti yhteistyössä kaupunkien ja eri teollisuushaarojen kanssa auttaen niitä hallitsemaan, optimoimaan ja hyödyntämään luonnonvaroja parhaalla mahdollisella tavalla. Yhtiö tarjoaa veteen, energian ja materiaaleihin liittyviä ratkaisuja sekä edistää siirtymistä  kiertotalouteen jätteiden talteenoton avulla.

Veolian 169 000 työntekijän tehtävänä on myötävaikuttaa suoraan julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaiden toimintaan siten, että  kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan ja ympäristöä suojellaan.
 Tätä tarkoitusta varten yritys suunnittelee ja ottaa käyttöön ratkaisuja tarjotakseen, turvatakseen ja täydentääkseen luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä huomioiden ympäristölliset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset seikat. Tällaiset aloitteet ovat osa Veolian käynnissä olevaa kampanjaa  «Resourcing the World».

Yhtiön 2022 avainluvut

Liikevaihto 
25.125 miljardia euroa  

Kolme toimialaa:
Vesihuolto, Jätehuolto, Energiapalvelut
 

168 800  työtekijää maailmanlaajuisesti

VESIHUOLTO
 

 • toimitti juomavettä 96 miljoonalle ihmiselle
 • 62 miljoonaa ihmistä liitetty jätevesi-
  järjestelmiin
 • vastaa 4 117 veden-
  tuotantolaitoksen käytöstä
 • vastaa 2 878 jäte-
  vedenpuhdistamon käytöstä
   

ENERGIAPALVELUT
 

 • vastaa 595 lämmitys- ja jäähdytysverkon käytöstä
 • tuotti 45 milj. MWh energiaa
 • vastaa 40 210 lämpö-
  laitoksen käytöstä
 • vastaa 2 291 teollisuus-
  laitoksen käytöstä
   

JÄTEHUOLTO
 

 • keräilypalvelut yli 40 miljoonalle ihmiselle
 • 737 977 yritysasiakasta
 • 47 miljoonaa tonnia käsiteltyä jätettä
 • vastaa 579 käsittely-laitoksen käytöstä

SEITSEMÄN KASVUMARKKINAA

Veolia on yksilöinyt seitsemän avainasemassa olevaa markkina-alaa, joilla luonnonvarojen ja resurssien puute johtaa kasvavaan kysyntään tarkasti erikoistuneelle asiantuntemukselle.  Nämä alat avaavat uusia mahdollisuuksia ympäristöpalveluille, joille  Veolia jo tarjoaa edistyksellisiä ratkaisuja:
 

 • Kiertotalous, ratkaisemaan raaka-aineiden, vesi- ja energiavarojen vähentymisestä johtuvia ongelmia.
 • Innovatiiviset ratkaisut ja niihin liittyvät palvelut  parantamaan  elämän laatua  kaupungeissa.
 • Vaikeiden päästöjen kuten myrkyllisten jätteiden, lietteiden ja jätevesien  käsittely.
 • Öljynporauslauttojen, laivojen, lentokoneiden ja ydinvoimalaitosten purkaminen.
 • Elintarvike-, juoma- ja lääketeollisuuden tiukkojen työterveys-, turvallisuus- ja laatustandardien noudattaminen.
 • Luonnonvaroja suuresti kuormittava  kaivos-, metalli- ja energiateollisuus
 • Öljy- ja kaasuteollisuus sekä kemianteollisuus, joissa sovelletaan yhä vaativampia ympäristöstandardeja.