Asiakastarinat

Pienen ja nopeasti käynnistyvän Actiflo-laitoksen ansiosta ohitusvesien erilliskäsittelyssä päästään haluttuun fosforin puhdistustulokseen.


Vuonna 2022 valmistuvassa Blominmäen puhdistamossa mädätyksen jälkeinen lämmin ja typpipitoinen rejektivesi sopii hyvin ANITAMox-prosessin typpea poistavalle Anammox-bakteerille.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY oli vuonna 2019 mukana tutkimushankkeessa, jossa testattiin lääkeainejäämien puhdistusta jätevedestä aktiivihiilen avulla.

Varsinaisen puhdistusprosessin kannalta laimea vesi on haaste jätevedenpuhdistamolle.

Laite lisää joustavuutta, kun veden puhtautta voidaan mitata oman aikataulun mukaan.

Elintarviketeollisuuden vaatimusten mukaista vettä varmasti käyttöpisteisiin asti.

Kiekkosuodatusteknologiaan perustuva tertiäärikäsittely vamistaa lupaehtojen mukaisen kokonaisfosforipitoisuuden 0,3 mg/l alittamisen.Kalliille typenpoistolle kokonaistaloudellisesti kannattava vaihtoehto ANITA™ Mox-kantoaineprosessilla.Automatisoitu järjestelmä on potilasturvallisuuden kannalta keskeisessä roolissa takaamassa toiminnan varmistettavuutta, jäljitettävyyttä ja instrumenttien puhdasta laatua.