Kuntien ja kaupunkien lietteenkäsittely

Veolia Water Technologies, Aquaflow Oy:ltä  löytyy monipuolisesti eri lietteenkäsittelyratkaisuja. Toimitamme sekä yksittäisiä standardilaitteita että laajempia laitoskokonaisuuksia. 

Rejektivesien käsittely ja ravinteiden talteenotto

Biokaasulaitosten ongelmana on usein puhdistusprosessiin palautuvien rejektivesien korkea typpipitoisuus. Veolian tytäryhtiön AnoxKaldnesin kehittämä ANITATMMox- prosessi pystyy kustannustehokkaasti poistamaan jopa 80 % typestä. 

Anammox-bakteereja hyödyntävä biologinen prosessi on käytössä jo useilla laitoksilla esimerkiksi Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistuslaitoksella.

Lisätietoa ANITATMMox-prosessista  löytyy: ANITAMox

Mikäli laitoksella on käytössä biologinen fosforinpoistoprosessi, voidaan fosforia ottaa talteen struviittina Struvita-teknologian avulla.


Lietteen terminen kuivaus ja poltto

Lietteen terminen kuivaus on houkutteleva vaihtoehto, jos halutaan suoraan hyödyntää lietettä energiantuotantoon ja minimoida syntyvät jätteet. 

BioCoTM-terminen kuivaus on matalassa lämpötilassa toimiva epäsuora terminen prosessi, minkä vuoksi se pystyy kuivaamaan monipuolisesti myös pölyäviä lietteitä. BioCoTM  pystyy hyödyntämään paljon erilaisia energialähteitä, sillä kuivaus tapahtuu epäsuorasti lämmönvaihtimen avulla. 

BioCoTM -lietteen kuivausta voidaan täydentää ERS-polttolaitoksella, jolloin kuivatun lietteen poltosta saatava energiaa kattaa kuivauksen vaatiman energian, eikä lisä- polttoainetta kuivauksessa tarvita. Suomessa BioCoTM-laitosta pääsee ihastelemaan Haapavedellä, jossa se on toiminut vuodesta 2006.

Lisätietoa BioCoTM- termisestä  lietteenkuivausprosessista löytyy:BioCo