Voimalaitokset

Viimeisimmät tekniset innovaatiot niin kalvo- kuin sähköisen ioninvaihtotekniikan osalta lisäveden valmistukseen ja lauhteiden käsittelyyn.

Voimalaitosten vedenkäsittely 

Voimalaitoksilla tarvitaan vettä moneen tarkoitukseen. Lisäveden laadun vaatimukset on jo lähtökohtaisesti korkeat. Lisävesijärjestelmä on kokonaisuus, jonka huolto ja kunnossapito on järjestettävä niin, että tuotetun veden laatu täyttää niille asetetut vaatimukset.

Prosessien valinnalla voidaan vaikuttaa käytettävyyteen ja käytön kustannuksiin elinkaarimalli huomioiden. Toimitamme ratkaisuja perustuen uusimpiin kalvotekniikan sovelluksiin sekä perinteiseen ioninvaihtoon yhdistettynä kalvoprosessiin.

Käytössämme ovat viimeisimmät tekniset innovaatiot kuten esim. Filtraflo, Sirion, Wapol ja Terion


Lisäveden laatu tärkeää koko prosessin kannalta

Koska voimalaitoksen elinkaari on jopa 60–70 vuotta, on erityisen tärkeää torjua korroosiota ja muita epäpuhtauksien aiheuttamia ongelmia. Lisäveden laatu on tärkeää koko prosessin luotettavuuden ja turvallisuuden kannalta, mutta myös hyötysuhteen ja höyryn laadun sekä kunnossapitokustannusten kannalta.


Vesitase tärkeä tehokkuuden mittari voimalaitoksilla

Prosessin tehokkuus on olennaista myös tarvittavan lisäveden määrän vähentämiseksi. Vesitaseesta on tullut voimalaitoksille tärkeä tehokkuuden mittari.

Tavoitteena on mahdollisimman suljettu kierto.