Sovellukset

RATKAISU
Vesikuljetusten korkeat kustannukset sekä uudet ympäristöluvat tekevät veden uudelleenkäytöstä ja jätevesien kierrätyksestä entistä tärkeämmän.
RATKAISU
Technologies for optimising boiler feed water and cooling tower feed to minimise chemical usage.
RATKAISU
Veolia Water Technologies on maailman johtava talousvesiratkaisujen toimittaja.
RATKAISU
Veolia Water Technologiesin asiantuntemuksen avulla julkiset ja yksityiset asiakkaat voivat varmistaa jätevesien optimaalisen hallinnan.
RATKAISU
Tehokkaampaa resurssien hyödyntämistä lietettä kierrättämällä.
RATKAISU
Esikäsittelyn ratkaisuja kaikentyyppisille vesille.
RATKAISU
Turvallisia ja ympäristöystävällisiä teknologioita jäteveden käsittelyyn.
RATKAISU
Korkealuokkaista vettä teollisuuden tuotantoon ja prosesseihin.
RATKAISU
Lauhteen talteenoton avulla kustannukset alenevat ja kemikaalien käyttö vähenee.