Actiflo®-selkeytys, Kevitsa

Asiakkaan tarpeet

 1. Käsitellä tehokkaammin kaivokselta lähteviä metallipitoisia vesiä ympäristöluvan mukaisesti ennen niiden laskemista luontoon.
 2. Kaivokselta tulee pääasiallisesti kolmea erilaista jätevesijaetta: prosessivettä rikastamolta, sivukivikasalta ja avolouhokselta. Olisi hyödyllistä, jos sama vedenkäsittely-yksikkö soveltuisi erityyppisille ja eri pitoisuuksia sisältäville vesille.
 3. Testata uutta tekniikkaa varautuen tiukempiin lupaehtoihin koskien nikkeli-, kupari- ja kiintoainepitoisuuksia ja valmistautua suurempiin käsiteltäviin vesimääriin tulevaisuudessa.

 

Actiflo®-prosessin edut:

 • Actiflo®-prosessi on kompakti selkeytysprosessi, jossa flokinmuodostuksen ja laskeutuksen apuaineena käytetään mikrohiekkaa.
 • Korkea puhdistusteho (sameuden poisto >90 %).
 • Erittäin pieni tilantarve verrattuna perinteisiin selkeytysprosesseihin.
 • Joustava prosessi, joka reagoi nopeasti muuttuvaan raakaveden laatuun ja tuottaa jatkuvasti korkealaatuista vettä.
 • Lyhyt käynnistysaika (< 10 minuuttia).
 • Lietteen käsiteltävyys; erotettu liete on helppo sakeuttaa ja kuivata.
 • Täysin automatisoitu, helppo käyttää ja huoltaa.
 • Soveltuu erityyppisille vesille ja prosesseille.

Veolian ratkaisu

Modulaarinen Actiflo®-yksikkö metallien poistamiseen jätevedestä, kapasiteetti 100 m3/h. Järjestelmä koostuu kalkin annostelusta pH:n säätöaltaaseen, Actiflo® yksiköstä kemikaliointeineen ja pH:n jälkisäädöstä rikkihapolla.

Asiakas


Boliden Kevitsa lyhyesti
Boliden Kevitsa on suuri Pohjois- Suomessa, Sodankylässä sijaitseva avolouhos. Kaivos tuottaa nikkeliä, kuparia, kultaa ja platinaryhmän metalleja. Tuotanto käynnistettiin vuonna 2012. Tulevaisuudessa tuotannon kasvaessa sekä käsiteltävän veden määrä että sen metalli- ja kiintoainepitoisuus kasvaa. Myös ilmastonmuutos saattaa lisätä sademääriä tulevaisuudessa, jolloin hydrologiset olosuhteet kaivoksella muuttuvat entistä haasteellisemmiksi.