Veolian yksiköt Suomessa

VEOLIA AQUAFLOW FINLAND OY

Toimitamme Veolian maailmalla testattuja veden, jäteveden ja lietteenkäsittelyn tekniikoita ja palveluja, jotka on sovellettu pohjoisiin olosuhteisiin.

Lisätietoa: www.veoliawatertechnologies.fi


STEP OY

Veolia omistaa 51 prosenttia suomalaisesta tytäryhtiöstä Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy:stä, joka on yhteisyritys Pori Energian kanssa.
Yritys tarjoaa energia- ja tukipalveluita teollisuusasiakkaille Suomessa. 

Lisätietoa: www.stepenergy.fi


VEOLIA SERVICES SUOMI OY

Veolia Services Suomi Oy toimii Kilpilahdessa ja vastaa Kilpilahden voimalaitosten käytöstä ja kunnossapidosta.
Uuden voimalaitoksen höyryntuotantokapasiteetti on 450 MW ja sähköntuotannon
30 MW. 

Lisätietoa: www.veolia.fi